ข่าวสาร :
                 
0
การเดินทาง

ทางผู้จัดงานได้แบ่งการเคลื่อนย้ายตัวแทนทุกท่านเป็น 2 วิธี ระหว่างโรงแรม และ United Nations Conference Centre รวมทั้งที่ศูนย์กิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 สิงหาคม

เชิญตัวแทนทุกท่านรวมตัวกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมในเวลา 7.15 น. เพื่อออกเดินทางสู่ United Nations Conference Centre สำหรับ Service Day ตัวแทนทุกท่านจะรวมตัวกันที่ห้องบอลรูมใหญ่ของโรงแรม 30 นาทีก่อนที่ผู้ฝึกสอนจะออกมา

กรุณาบันทึกตารางเวลาที่คุณเลือกกับทางศูนย์กิจกรรม

หากคุณพลาดรถรับส่งบริการฟรี คุณจะต้องเดินทางไปที่ศูนย์สัมมนาสหประชาชาติด้วยค่าใช้จ่ายของตัวคุณเอง ทั้งนี้ทาง Humanitarian affairs และ ผู้จัดจะไม่คืนเงินค่าเดินทางให้กับทางคุณ