ข่าวสาร :
                 
0
การสนับสนุน

การประชุม University Scholars Leadership Symposium เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้นำรุ่นเยาว์ที่มีพลังและความกระตือรือร้นเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม องค์กรหลายแห่งเริ่มให้การสนับสนุน USLS เพื่อให้มั่นใจว่าผู้นำในอนาคตของเราจะได้รับทักษะด้านภาวะผู้นำ ทักษะนี้จะทำให้ผู้นำในอนาคตมีส่วนร่วมกับงานจิตอาสาด้านมนุษยชนและอุทิศตนเพื่อสังคมในระยะยาว เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและการพัฒนาสวัสดิภาพของสังคม

ฝ่ายกิจการด้านมนุษยธรรมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจกับพันธมิตรทุกรายที่มีส่วนทำให้ USLS ประสบความสำเร็จ องค์กรเหล่านี้ทำให้ USLS เป็นจริงได้โดยการสนับสนุนเงินทุนและรวมกลุ่มผู้นำในอนาคตจากหลายแห่งทั่วโลกเพื่อการมีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดกันในการประชุม

ขอขอบคุณสำหรับโอกาสที่ให้กลุ่มผู้นำรุ่นเยาว์ได้เปิดโลกทัศน์โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการทำให้สังคมดีขึ้นเพื่อทุกคน และสิ่งนี้จะสืบทอดความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อไปยังระดับชาติและระดับโลก การประชุมได้สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับเยาวชนในทุกทวีปทั่วโลก การที่เยาวชนได้รับประสบการณ์การเป็นผู้นำจะช่วยให้มั่นใจว่าทักษะและความต้องการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นจากภายใน สิ่งที่ได้คือผู้นำที่ไม่คิดถึงแต่ตนเอง แต่มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานจิตอาสาด้านมนุษยธรรม ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคม