ข่าวสาร :
                 
0
วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลธนาคาร

Thailand Bank Account

Beneficiary’s Bank : Bangkok Bank Public Co. Ltd
Name of Beneficiary : Humanitarian Affairs Asia
Account Number : 920-7-16785-0
Swift Code : BKKBTHBK
Bank Address : Central Bang Na 2 Branch
587- # 418. Bang Na Trad Road,
Bang Na, Bangkok.10260. Thailand

การโอนเงินผ่านธนาคาร

  • กรุณาระบุชื่อเต็มและหมายเลขออเดอร์ที่โอนผ่านอีเมล์ ซึ่งจะช่วยให้เราตรวจสอบยอดเงินที่คุณชำระได้ ถ้ามีผู้อื่นชำระเงินแทน ให้ระบุชื่อคุณในใบโอนเงินของธนาคารด้วย

  • คุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ธนาคารเรียกเก็บ เราเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่ธนาคารของเราเรียกเก็บ ในกรณีที่คุณไม่ได้ชำระค่าใช้จ่ายของธนาคารของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะร้องขอให้คุณชำระค่าส่วนต่างเป็นเงินสดเมื่อคุณเดินทางมาถึง

นโยบายการยกเลิก

การแจ้งยกเลิกและขอคืนเงินก่อนวันที่ 31 มีนาคมจะได้รับเงินคืน 75% ถ้าแจ้งระหว่างวันที่ 1 เมษายนถึง 31 พฤษภาคม จะได้รับเงินคืน 50% ถ้าแจ้งระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึง 30 มิถุนายน จะได้รับเงินคืน 25% ตั้งแต่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป จะไม่ได้รับเงินคืน