ข่าวสาร :
                 
0

ภาพรวม

การประชุม University Scholars Leadership Symposium เป็นการฝึกอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำที่ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยการประชุม Symposium เป็นการรวมตัวกันของผู้นำที่มีอนาคตกว่า 1,000 คนทั่วโลกในเวทีจำลองแห่งเดียวกันใจกลางเอเชีย โปรแกรมนี้ออกแบบมาสำหรับเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นในการทำให้โลกนี้ดีขี้นสำหรับมนุษยชาติ

ผู้สมัครจะต้องผ่านขั้นตอนคัดเลือกอย่างเป็นระบบ สิ่งสำคัญคือ เรามองหาบุคคลที่แสดงออกถึงศักยภาพด้านภาวะผู้นำที่โดดเด่น ผู้ที่มีความยินดีเปิดรับมุมมองที่แตกต่าง และบุคคลที่มีความหลากหลายในเรื่องความสนใจ พื้นฐานและเป้าหมาย

ฝ่ายกิจการด้านมนุษยธรรมของสหราชอาณาจักรเห็นความสำคัญของการส่งเสริมนักคิดเชิงสร้างสรรค์และการสร้างผู้นำที่มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของเราคือการทำให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับประสบการณ์ที่จะอุทิศตนเพื่อการพัฒนาแบบองค์รวมและเสริมพลังให้พวกเขาเป็นประชากรโลกที่ดีเยี่ยมต่อไป

ในฐานะผู้นำหรือผู้จัดการในวงการที่แตกต่างกัน ทั้งด้านธุรกิจ ภาครัฐ การศึกษาและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ยังมีความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถของบุคคลที่จะสร้างแรงจูงใจและอิทธิพลต่อองค์กรที่ทำงานในอนาคต

คุณจะเติบโตทั้งในฐานะบุคคลและผู้นำที่มีศักยภาพและผลงานสูงสุดไม่ว่าคุณจะทำงานลักษณะใด ในฝ่ายกิจการด้านมนุษยธรรม พวกเราเชื่อว่าศักยภาพและประสิทธิภาพของความเป็นผู้นำเริ่มจากการรู้จักตัวเอง ในโปรแกรมอบรมนี้จะพาเยาวชนค้นพบจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เพื่อที่นำไปสู่บทบาทความเป็นผู้นำของตัวเอง และพัฒนาทักษะอื่น ๆ เพื่อที่จะสามารถร่วมงานกับผู้อื่น