ข่าวสาร :
                 
0

บทนำ

คุณเป็นบุคคลอายุระหว่าง 18-30 ปีที่มีความโดดเด่น แสดงออกถึงภาวะผู้นำและมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั่วโลกใช่หรือไม่ เราขอเชิญให้คุณเข้าร่วมการประชุม University Scholars Leadership Symposium (USLS) ปี 2018 โดยจะจัดที่องค์กรสหประชาชาติ กรุงเทพ ประเทศไทย การประชุม USLS จะเป็นประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตของคุณ

การประชุม Symposium นั้นถูกวางแผนมาอย่างสร้างสรรค์เพื่อช่วยให้คุณค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และเข้าถึงประสบการณ์การเรียนรู้นอกเหนือจากในห้องบรรยาย การประชุมนี้จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจ มีความสามารถในการกำหนดเป้าหมาย มีการพึ่งพาตนเอง และพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบของผู้นำยุคศตวรรษที่ 21

จากการเริ่มต้นการประชุม USLS ครั้งที่ 1 ในปี 2010 ฝ่ายกิจการด้านมนุษยธรรมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกมากกว่า 500 แห่ง หลายสถาบันได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกโดย The Times Higher Education World University Rankings หรือ QS World University Rankings มหาวิทยาลัยดังกล่าวรวมถึง Harvard, Princeton, Yale, University of Cambridge, Oxford University, King’s College, London, University of Toronto, University of Melbourne, University of Tokyo, Seoul National University, Yonsei University, University of Hong Kong, National Taiwan University, National University of Singapore, Beijing University และอื่น ๆ

สำหรับหลาย ๆ มหาวิทยาลัย การส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาด้านผู้นำและทักษะด้านชีวิต การเข้าร่วม Symposium ช่วยกำหนดแนวทางและกระตุ้นนักศึกษาให้ทำภารกิจในระดับโลก

งานประชุมระดับนานาชาตินี้จัดเป็นประจำทุกปีในประเทศกำลังพัฒนาเขตเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้นำรุ่นเยาว์กว่า 7,000 จาก 100 ประเทศ หลังจากจบโปรแกรมช่วงหนึ่งสัปดาห์ ผู้เข้าร่วมประชุมได้กลับประเทศพร้อมวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม

เราต้องการเชิญเยาวชนที่มีความโดดเด่นทุกคนที่มีแรงมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำระดับโลกในการประชุม USLS ในปี 2018 โปรดจำไว้ว่า การศึกษาไม่ใช่เพียงแค่ความรู้หรือความชำนาญ แต่เป็นเรื่องทัศนคติและค่านิยมที่มีเต็มเปี่ยมในการประชุมครั้งนี้