ข่าวสาร :
                 
0
ไฮไลท์

เครือข่ายทั่วโลก

การประชุม USLS เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เข้าใจตนเองมากขึ้น คำกล่าวของผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนยืนยันในเรื่องนี้ การประชุมนี้เปิดโอกาสให้คุณสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่มีความคิดคล้ายกันที่มีวัฒนธรรมและพื้นฐานที่หลากหลาย และสร้างเครือข่ายด้านการทำงานของคุณ การได้อยู่ร่วมกับคนที่ความคิดใกล้เคียงกันมากกว่า 1,000 คนจากทั่วโลก ซึ่งมารวมกันเพื่อพูดคุยเรื่องปัญหาด้านมนุษยธรรมที่สำคัญ นี่เป็นโอกาสที่คุณไม่ควรพลาด การประชุมนี้เป็นเวทีให้ผู้เข้าประชุมแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างเสรีและเปิดโลกทัศน์ด้านสติปัญญาและวัฒนธรรมจากกิจกรรมมากมาย บทเรียนชีวิตที่ลึกซึ้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสนุกสนาน สำหรับผู้ที่จะเป็นผู้นำในอนาคต ประสบการณ์การเรียนรู้หนึ่งสัปดาห์เป็นเวทีสำหรับการพัฒนาตนเองและฝึกทักษะชีวิตที่นำไปใช้ได้จริง

ในการประชุม USLS คุณจะได้เรียนรู้การเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองและสร้างภาวะผู้นำ เราส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ตนเองและทักษะการแก้ไขปัญหาสำหรับผู้นำในอนาคต การเข้าประชุม USLS จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของคุณ ทักษะการสื่อสาร และความฉลาดด้านอารมณ์ เพื่อที่คุณจะได้พัฒนาตนเป็นมืออาชีพมากขึ้น นักเรียนรุ่นเยาว์มากมายมาร่วมงานประชุมด้วยความไม่มั่นใจและไม่ทราบว่าจะคาดหวังสิ่งใด พวกเขาจบการประชุมด้วยพลังที่จะให้ความใส่ใจกับด้านมนุษยธรรมจากประสบการณ์หนึ่งสัปดาห์นี้

ช่วงเวิร์คช็อป

เวิร์คช็อปของเราถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่กระตือรือร้นจะมีบทบาทในการนำสิ่งที่ได้ไปสนับสนุนชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุม คุณจะได้รับโอกาสที่จะริเริ่มโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือเป็นผู้นำกลุ่มอาสาสมัครในภารกิจด้านมนุษยชน หรือคุณอาจจะสนับสนุนโครงการที่สร้างสรรค์โดยผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น การเข้าร่วมพัฒนาโครงการที่มีนวัตกรรมจะเป็นโอกาสที่จะยกระดับความสามารถด้านผู้นำตั้งแต่เริ่มต้น ประสบการณ์จะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจและมีแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาความเข้าใจของคุณ

การประชุม USLS เต็มไปด้วยโค้ชผู้สอนบทเรียนชีวิตที่มีชื่อเสียงระดับโลกและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่เชื่อมั่นว่านักเรียนรุ่นเยาว์มีสติปัญญาและพลังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง วิทยากรส่วนใหญ่ของเราได้รับคำชื่นชมในระดับชาติในเรื่องมนุษยชน ในการเปิดวิสัยทัศน์ของเยาวชน ฝ่ายกิจการด้านมนุษยธรรมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้จากวิทยากรด้านมนุษยชนและโค้ชด้านทักษะชีวิตจากการพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์กัน วิทยากรเหล่านี้ให้ทั้งข้อมูลและแรงจูงใจ ซึ่งช่วยสร้างความท้าทายผู้นำรุ่นเยาว์ให้ค้นหาตัวตน ความหลงใหล ทักษะ และเป้าหมายในอนาคต คุณจะมีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้สนทนาตัวต่อตัวกับวิทยากรด้านมนุษยธรรมตลอดช่วงการประชุมหนึ่งสัปดาห์ บทสนทนาเหล่านั้นเป็นโอกาสทองของเยาวชนที่พยายามจะสร้างอิทธิพลเชิงบวกให้โลกนี้ เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความอดทนเมื่อเผชิญกับความยากลำบากและสิ้นหวังแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณที่เข้มแข็งอย่างไม่น่าเชื่อของมนุษย์

เหนือกว่าบริการ

ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสที่จะได้นำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงและเข้าถึงเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการทำโครงการด้านมนุษยธรรมหลากหลายประเภท การประชุมนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือ โปรแกรมการเรียนรู้ในการประชุมนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้มีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ตรงกับชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในสังคม ระหว่างเส้นทางแห่งการเรียนรู้ ผู้เข้าประชุมจะได้เจอกับความจริงที่โหดร้ายซึ่งคนมากมายนับไม่ถ้วนต้องเผชิญ ได้แก่เรื่อง ความยากจน อายุ สถานะผู้ลี้ภัยและอื่น ๆ ผู้เข้าร่วมประชุมได้พยายามเปลี่ยนชีวิตคนโดยการซ่อมแซมบ้านที่เก่าโทรมของพวกเขา ทำความสะอาด ให้เสื้อผ้า และอื่น ๆ ประสบการณ์นี้ช่วยให้คุณเข้าใจผู้อื่นและมองโลกในมุมมองที่แตกต่างไป

แหล่งความรู้

คุณอยากเริ่มต้นโครงการด้านมนุษยธรรมแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรใช่หรือไม่ ถ้าคุณตั้งใจพัฒนาโครงการที่จะสนับสนุนสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือ ขอเชิญให้คุณสมัครเข้าพบผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยธรรมของเราแบบตัวต่อตัวเพื่อพูดคุยเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นความคิด คุณจะได้รับทักษะและความรู้ใหม่ ๆ ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจที่จะนำไปสู่การทำความฝันของคุณให้เป็นจริง ถ้าคุณต้องการจะเป็นผู้นำรุ่นใหม่และคุณมีหัวใจและจิตวิญญาณด้านมนุษยธรรมที่จะผลักดันให้คุณทำบางสิ่งเพื่อสู้กับความเจ็บปวด ความลำบากและความยากจนในโลก ขอเชิญเข้ามาปรึกษาก้บเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย