ข่าวสาร :
                 
0
ค่าลงทะเบียน

ผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือกขององค์กร ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันการเข้าร่วมโดยการชำระค่าลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเลือกแพ็คเกจที่เหมาะสมกับความต้องการตามตารางด้านล่างนี้

การประชุมทุกช่วง
(ท่านเดียว)
การลงทะเบียน
เป็นกลุ่ม
(5 ท่านหรือมากกว่า)
ประชุมและสนทนา
สร้างเครือข่าย
(ค่าอาหารไม่รวมอาหารเช้า)
ลงทะเบียนช่วงแรก
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2017
ถึง 31 มี.ค. 2018
USD 1,077.00 USD 977.00 USD 650.00
ลงทะเบียนช่วงหลัง
ตั้งแต่ 1 เม.ย 2018
ถึง 22 ก.ค. 2018
USD 1,177.00 USD 1,077.00 USD 700.00
ที่พัก 6 คืน
พักห้องรวม
ร่วมกิจกรรม
Learning Journey
ค่าอาหารรวม
อาหารเช้า 6 มื้อ
อาหารกลางวัน 5 มื้อ
และคอฟฟี่เบรค 5 ช่วง
เสื้อทีเชิ้ต
ฟังบรรยายวิทยากรรับเชิญทุกคน
และเข้าร่วม Plenary Sessions
กิจกรรมสร้างเครือข่าย
Networking Sessions
ทุกช่วง
รถรับส่งในช่วงเวลาที่มีงาน
ใบรับรองการเข้าร่วมงาน