ข่าวสาร :
                 
0
คำถามที่พบบ่อย

การประชุม University Scholars Leadership Symposium คืออะไร

โปรแกรมนี้คือการฝึกอบรมเข้มข้นห้าวัน โดยเน้นไปที่เรื่องการพัฒนาตนเอง ทักษะด้านภาวะผู้นำ และทักษะชีวิตที่สำคัญ

การประชุม USL Symposium มีจุดประสงค์ที่จะเสริมศักยภาพด้านภาวะผู้นำให้กับผู้นำเยาวชนจากสถาบันการศึกษาระดับสูง ซึ่งจะสอนโดยการสร้างทักษะที่จำเป็น ให้ความรู้และให้โอกาสอันมีค่าเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ความสามารถที่เรียนรู้ในการทำประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

การประชุมนี้ Symposium ยังมุ่งเน้นในเรื่องการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษารุ่นเยาว์ในเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษยธรรมทั่วโลก และสอนให้รู้ว่าพวกเขามีพลังที่จะนำโครงการไปสู่การพัฒนาความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ยั่งยืน

ผู้ใดที่สามารถสมัครได้

ฝ่ายกิจการด้านมนุษยธรรมยินดีรับกลุ่มผู้นำเยาวชนที่มีความโดดเด่นเข้าร่วมประชุม USL Symposium อายุระหว่าง 18 ถึง 30 โดยมีคุณสมบัติดังนี้
  • ผู้นำเยาวชนควรแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านผู้นำที่ชัดเจน และมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้จากผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาตนเอง
  • ผู้นำเยาวชนควรเปิดใจและมีความยินดีที่จะเปิดรับมุมมองและผู้คนที่มีพื้นฐาน รสนิยมและเป้าหมายแตกต่างกัน
  • ผู้นำเยาวชนควรแสดงความเอาใจใส่ต่อผู้อื่นและมีความต้องการที่จะพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น
ถ้าคุณคิดว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้เข้าร่วมประชุม University Scholars Leadership Symposium กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครแล้วส่งให้เรา

ฉันจะส่งสมัครเข้าร่วมประชุม Symposium ได้อย่างไร

กรุณาสมัครโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์

ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด

ค่าใช้จ่ายในการร่วมประชุมอยู่ในช่วง 650 ถึง 1,177 ดอลลาร์สหรัฐ โดยรวมค่าที่พัก 6 คือ อาหารเช้า อาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรก 5 วัน เสื้อทีเชิ้ตหนึ่งตัว โปรแกรมเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Program) 1 วัน บริการรับส่งที่สนามบิน พาหนะสำหรับเดินทาง และใบรับรองการเข้าร่วมประชุม

ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางโดยเครื่องบินไปยังประเทศเจ้าภาพ

ค่าใช้จ่ายและการจัดการการเดินทางระหว่างประเทศเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมประชุม

ค่าลงทะเบียนมีส่วนลดหรือไม่

เราเสนออัตราพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครในช่วงแรก กรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายในหัวข้อ ค่าลงทะเบียน ในกรณีที่สมัครพร้อมกัน 5 คนหรือมากกว่า อาจจะได้รับส่วนลดเพิ่ม

มีข้อเสนอในการให้ทุนการศึกษาหรือเงินสนับสนุนหรือไม่

เราไม่ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน เราแนะนำให้คุณตรวจสอบกับองค์กรในประเทศของคุณ เช่น Lions หรือสโมสร Rotary ในด้านการสปอนเซอร์

ผู้จัดงานสามารถช่วยเหลือฉันในเรื่องวีซ่าเข้าประเทศได้หรือไม่

เราจะจัดเตรียมจดหมายรับรองอย่างเป็นทางการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมงานเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศ คุณสามารถแสดงจดหมายอย่างเป็นทางการนี้กับสถานทูตของประเทศเจ้าภาพที่คุณยื่นคำร้องขอวีซ่า

โปรดทราบว่าเอกสารแจ้งอนุมัติการเข้าประชุมไม่ใช่การรับประกันว่าคุณจะได้รับวีซ่าหรือได้รับอนุมัติจากประเทศเจ้าภาพ การออกวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตหรือสถานกงสุล และการอนุมัติให้เข้าประเทศขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น

ถ้าฉันไม่ใช่นักเรียนมหาวิทยาลัย จะสามารถเข้าร่วมประชุมได้หรือไม่

คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ในฐานะผู้สังเกตการณ์ เรายินดีต้อนรับตัวแทนจากองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (NGO) แรงงานเยาวชน และผู้ที่สนใจในการบริการด้านมนุษยชน แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเท่ากันทุกกลุ่ม กรุณาสมัครผ่านระบบออนไลน์

ฉันจะเข้าร่วมประชุมเพียงหนึ่งวันได้หรือไม่

ได้ โดยจะต้องเสียค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเข้าฝึกอบรมไม่ครบโปรแกรม คุณจะไม่ได้รับใบรับรองการผ่านหลักสูตรฝึกอบรม

ถ้าฉันไม่ได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลการสมัครเข้าร่วมประชุม ต้องทำอย่างไร

คุณควรได้รับอีเมล์แจ้งผลการสมัครภายใน 3 ถึง 5 วันทำการ นับจากวันที่ส่งใบสมัคร ถ้าคุณไม่ได้รับข้อมูลจากเราภายใน 7 วันทำการ เป็นไปได้ว่าการสมัครของคุณไม่ได้รับอนุมัติ

ในกรณีที่ถูกปฏิเสธ ฉันจะสมัครใหม่ได้หรือไม่

คุณสามารถยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาการสมัครของคุณอีกในกรณีที่คุณมีความตั้งใจเข้าร่วมการประชุม Symposium อาจจะมีขั้นตอนการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพื่อประเมินความเหมาะสมของคุณ ในกรณีที่คุณถูกปฏิเสธการเข้าร่วมอีกครั้งหลังการประเมิน จะไม่ยินยอมให้ยื่นคำร้องอีก

Inquiries

กรุณาติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ ในกรณีที่คุณต้องการคุยกับเรา กรุณาโทรไปที่สำนักงานของเอเชีย เบอร์ +66-85-2323-234.