ข่าวสาร :
                 
0
วางแผนการเรียนรู้ประสบการณ์ของคุณ

ระหว่างการประชุม

สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ
  • สร้างความสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ
  • มั่นใจในตนเอง ทั่วโลกให้การยอมรับมากขึ้นว่าเยาวชนเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลง
  • ทำความเข้าใจความหลากหลายของผู้เข้าร่วมประชุม เคารพให้เกียรติในความแตกต่างของศาสนา ความเชื่อด้านวัฒนธรรมและพื้นฐานของบุคคล
  • ให้ความสำคัญกับข้อจำกัดทางภาษา ถ้าคุณใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก พยายามสื่อสารแบบเรียบง่าย ถ้าคุณใช้ภาษาอื่นเป็นหลักหรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษารอง อย่าเกรงใจที่จะขอให้คู่สนทนาลดความเร็วหรือพูดซ้ำในเรื่องที่คุณไม่เข้าใจ
  • จงมีความละเอียดอ่อน และใส่ใจกับผู้คนที่มีความแตกต่างในบริบทและมุมมองต่อปัญหาความยากจนและมนุษยธรรม
  • รักษาความมั่นใจในตนเองและยิ้มเสมอ! :-)
  • เข้าหาผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นในแบบที่คุณต้องการให้ผู้อื่นทำกับคุณ
  • คือด้วยความสุภาพและเคารพให้เกียรติ
  • อย่ากลัวที่จะแนะนำตนเองต่อผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นและตั้งคำถาม
  • ใช้เวลาและความพยายามในการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมท่านอื่น นี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รู้จักกับนักเรียนคนอื่น ๆ