ข่าวสาร :
                 
0
ศูนย์ประชุม

ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ (UNCC) กรุงเทพ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม University Scholars Leadership Symposium ครั้งที่ 8 ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2017

ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ (UNCC) ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอกอันเก่าแก่ของกรุงเทพ โดยเป็นหนึ่งในสามอาคารของสหประชาชาติที่เป็นสำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ (UNCC) เป็นศูนย์กลางของอาคารสหประชาชาติหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทำพิธีเปิด โดยมีเลขาธิการสหประชาชาติเข้าร่วมในเดือนเมษายน 1993

ผู้เข้าร่วมประชุม USLS ครั้งที่ 8 จะหารือปัญหาที่โลกกำลังเผชิญที่ห้องประชุมใหญ่ของศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ (UNCC) หรือ UN ESCAP Hall โดยรองรับได้ 890 ที่นั่ง และเพียบพร้อมด้วยระบบการแปลฉับพลันแบบบิวท์อิน UN ESCAP Hall อยู่ที่ชั้นสอง ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประจำปีของ UNESCAP และงานประชุมที่สำคัญของสหประชาชาติ ทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาค

ที่ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ (UNCC) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถซื้อของที่ระลึกได้ที่กิฟท์ช็อป และซื้อแสตมป์ของสหประชาชาติได้ที่ไปรษณีย์ นอกจากนี้ ยังมีคอมเพล็กซ์ที่มีศูนย์การแพทย์ ห้องสมุดสหประชาชาติ เลาจน์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และห้องรับประทานอาหาร