ข่าวสาร :
                 
0
วางแผนประสบการณ์ของคุณ

ประโยชน์ของการประชุม SYMPOSIUM

คุณจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม Symposium ได้อย่างไร อาจจะเป็นการตั้งเป้าหมายในอนาคตและทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น ซึ่งอาจจะรวมถึงการมีส่วนร่วมและสนับสนุนผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นด้วย และยังรวมถึงการนำแนวคิดที่สำคัญไปประยุกต์ใช้ สำหรับแต่ละบุคคล การประชุมระดับนานาชาติมีความหมายแตกต่างกันไป แต่ผู้เข้าร่วมสมควรที่จะได้รับผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกัน คือการเรียนรู้และค้นพบสิ่งใหม่ ๆ

ก่อนการประชุม

เตรียมความพร้อมในการประชุม
 1. กำหนดประเด็นปัญหาหลักด้านมนุษยธรรมและปัญหาความยากจนที่คุณมีข้อกังวล
  • กลุ่มและภูมิภาคใดที่ได้รับผลกระทบจากความยากจนและ/หรือภัยธรรมชาติมากที่สุด
  • คุณคิดว่ามีสิ่งใดที่จำเป็นต้องทำ
  • เพราะเหตุใดมนุษย์จึงควรให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกี่ยวกับความยากจน
  • ปัจจัยด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจและกายภาพมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านี้อย่างไร
 2. เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาหลักด้านสิทธิมนุษยชน มนุษยธรรมและความยากจน
 3. ลองสอบถามเพื่อน อาจารย์หรือเพื่อนร่วมงานว่าปัญหาด้านมนุษยธรรมเรื่องใดที่มีความสำคัญกับพวกเขา เพราะเหตุใด จะยกประเด็นปัญหาให้ทราบและหาวิธีแก้ไขอย่างไร
 4. ติดต่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน Facebook อย่างเป็นทางการของการประชุม Symposium