ข่าวสาร :
                 
0
วางแผนประสบการณ์ของคุณ

หลังการประชุม

ประสบการณ์ในการประชุมของคุณไม่ควรจะจบหลังการประชุม สิ่งที่ทำหลังการประชุมนั้นมีความสำคัญเท่าเทียมกับสิ่งที่คุณเรียนรู้ในการประชุม การประชุมอาจใช้เวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ แต่ทำหน้าที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้พิจารณาถึงปัญหาหลักที่สำคัญกับคุณ ขั้นต่อไปคือการนำข้อมูลและความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ต่อเพื่อตัวคุณและสังคม

ถามตัวคุณเอง

  1. คุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง คุณจะประยุกต์ใช้ได้อย่างไร
  2. ขอให้ติดตามผู้เข้าร่วมประชุมใน Facebook อย่างเป็นทางการของ Symposium เริ่มจากการให้ความร่วมมือทำภารกิจเพื่อติดตามผลจากการประชุม
  3. ให้คุณเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มภารกิจที่บทกิจการด้านมนุษยธรรมในโรงเรียนของคุณ และระดมความคิดในเรื่องโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่น
  4. ลองพิจารณาว่าคุณจะนำสิ่งที่เรียนรู้จากการประชุมมาใช้ในชีวิตและงานประจำวันอย่างไร โดยใช้หลักการค้นหาตนเองและสะท้อนความเป็นตัวตน
  5. นำสิ่งเหล่านั้นมาสู่สังคมของคุณ มีหลายวิธีที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นในสังคม คุณสามารถสร้างความสนใจให้สื่อได้โดยการเขียนจดหมายหาบรรณาธิการหรือส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ในเรื่องที่คุณได้เรียนรู้จากวิทยากรหลายท่าน
  6. คุณสามารถจัดพรีเซ็นเทชั่นที่โรงเรียน ชุมชนและเยาวชนในสังคม เขียนรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณและนำเสนอออกไป หรือโพสต์ในบล็อก วิธีการนั้นมีมากมายไม่สิ้นสุดเลย!