ข่าวสาร :
                 
0
โรงแรมที่พักอย่างเป็นทางการ

ผู้เข้าร่วมประชุม University Scholars Leadership Symposium จะพักที่โรงแรมชั้นประหยัดในประเทศเจ้าภาพ เราจะไม่เปิดเผยชื่อโรงแรมในเว็บเพื่อรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพของคุณ ฝ่ายกิจการด้านมนุษยธรรมจะออกบัตรที่พักโรงแรมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าสองสัปดาห์ก่อนการประชุม

โปรดทราบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องพักร่วมกันสองหรือสามคน ผู้ที่ต้องการพักเดี่ยว จะต้องชำระค่าห้องพักเต็มจำนวน ถ้าคุณต้องการพักเดี่ยว กรุณาแจ้งเราล่วงหน้าหนึ่งเดือนก่อนวันงาน